Aveți nevoie de Certificatul de Absolvire dobândit în urma absolvirii  cursului de calificare profesională pentru Agent de Pază.

Cursul de agent de pază se referă la identificarea tuturor activităților de prevenire a oricăror fapte și evenimente care ar putea pune în pericol siguranța obiectivului, de menținere a ordinii în cadrul acestuia și de intervenție operativă în caz de necesitate.

Cursurile de formare profesională a personalului pentru executarea activităţilor de pază se realizează prin furnizorii de formare profesională autorizaţi.

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • Carte de identitate
 • Certificat de nastere
 • Certificat de casatorie/decizie de divort (daca este cazul)
 • Diploma invatamant general obligatoriu (8/10 clase)
 • Aviz medical: adeverinta medicala de la medicul de familie din care sa rezulte ca persoana este ”clinic sanatoasa și nu figureaza în evidente cu probleme psihice”
 • Cazier

 

Competențele profesionale dobândite în urma absolvirii:

 • Aplicarea prevederilor legale specifice activității agentului de securitate
 • Utilizarea mijloacelor din dotarea individuală și a echipamentelor de securitate
 • Îndeplinirea consemnelor și rezolvarea incidentelor de securitate
 • Completarea documentelor specifice serviciului de securitate privată
 • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă
 • Respectarea normelor de protectie a mediului
 • Comunicarea si menținerea relațiilor de muncă în echipă

 

 

(sursa: https://www.cursuriautorizate.eu/categ-agent-de-securitate)