Meseria de agent de securitate în România este reglementata prin Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, a bunurilor, valorilor cât și protecția persoanelor.

Un agent de paza și un agent de securitate pot avea atribuții asemănătoare, însă agentul de securitate, după modificarea recenta în Legea 330/2003, trebuie să aibă cursurile de specializare finalizate cu un examen în urma căruia obține un certificat de calificare, cu un supliment descriptiv în care sunt prezentate competentele profesionale dobândite.

Sarcina lui de bază este paza și integritatea obiectivelor, bunurilor, valorilor sau persoanelor pe care le are în paza. Este important de ştiut că agentul de pază are dreptul de a opri și de a legitima persoanele pe care le bănuiește că au comis infracțiuni în incinta obiectivului. În plus, acestea trebuie predate Politiei împreună cu bunurile găsite asupra lor și care fac obiectul reținerii și a cercetării pe care o va derula Poliția.

Pentru a deveni agent de pază și securitate trebuie să îndeplinești : 

  • să fii cetățean român și să ai vârstă minima de 18 ani;
  • să fii apt medical pentru exercitarea funcției;
  • să nu ai antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  • să fii atestat profesional, potrivit prevederilor legale

Agentul de pază sau de securitate este responsabil cu menținerea siguranței unor bunuri sau a unor oameni și, deși uneori poate părea o profesie extrem de simplă, sunt necesare unele calități speciale și condiții pentru a putea profesa în acest domeniu. Pe lângă faptul că agentul de securitate anunță Poliția cu privire la orice infracțiune acesta poate participa alături de autorități și la prinderea și imobilizarea unor suspecți.

Ce trebuie să faci pentru a profesa în acest domeniu?

Persoanele care doresc să devină agent de securitate trebuie să depună o cerere pentru atestare la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean unde au domiciliul sau reședința.

Astfel, dosarul pentru agent de securitate trebuie să conțină următoarele documente:

  • cerere prin care se solicită avizarea;
  • copie de pe actul de identitate;
  • fişa medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru serviciul de pază;
  • certificatul de cazier judiciar
  • atestatul sau certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională pentru agent de pază.

Cursurile de formare profesională a personalului pentru executarea activităţilor de pază se realizează prin furnizorii de formare profesională autorizaţi.

Persoanele atestate ca agent de securitate și angajate în acest scop trebuie să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută.

Agenții de securitate au ca principale atribuții prevenirea producerii oricăror fapte ce pot aduce prejudicii unităţilor de care au grijă, precum și paza acestora, a bunurilor şi valorilor prevăzute în documentele de serviciu.

(Sursa: https://www.politiaromana.ro/ro/comunicate/atestarea-persoanelor-ca-agent-de-securitate)