Societatea SECURITY VOL S.A, cu sediul în Oraş Voluntari, Str. B-dul Voluntari, nr. 72A (fosta Sos. Afumati 72A), parter, Județ Ilfov anunţă organizarea evaluării/selecţiei candidaţilor pentru funcţia de Administrator al societatii – 3 posturi -, în conformitate cu dispoziţiile art.29 alin.(7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Dosarele de înscriere/candidatii trebuie sa respecte prevederile OUG nr. 109/2011 si vor fi depuse până la data de 21.12.2020 la Registratura societatii SECURITY VOL S.A, Oraş Voluntari, Str. B-dul Voluntari, nr. 72A (fosta Sos. Afumati 72A), parter, Județ Ilfov în plic închis şi sigilat.

Relatii la telefon 0721.247.063.